جهت ثبت شکایت،نظرات ،پیشنهادات و انتقادات خود میتوانید با روش های زیر اقدام نمایید:

شماره های تماس:۰۲۱۶۶۷۶۷۲۱۳ | ۰۲۱۶۶۷۶۶۶۱۴ | ۰۲۱۶۶۷۶۷۴۱۹

ایمیل:info@yektakala24.com